26.01.2013
    Jańskie Łaźnie
    26.01.2013
    Pec pod Śnieżką